edit-tempImagev4CLNd
tempImagevj5z0c
tempImagevj5z0c

เข้าตรวจสอบพื้นที่สำหรับการเคลื่อนย้ายจุดติดตั้งหัววัด 3DLevel Scanner อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ 3D Inventory Management System และเพิ่มทักษะการใช้งานโปรแกรม 3D Multivision ที่โรงงาน SCG ลำปาง

โรงงานปูนซีเมนต์ไทยจังหวัดลำปางเป็นอีกหนึ่งกลุ่มลูกค้าคนสำคัญที่ให้ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์หัววัด 3DLevel Scanner ของเรามานานหลายปี ตามนโยบายของบริษัทเราที่มุ่งเน้นให้บริการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังหรือวัตถุดิบแก่โรงงานต่างๆ จึงได้ให้บริการจัดอบรมเสริมความรู้แก่พนักงานปฏิบัติการเพื่อใช้งานควบคุมโปรแกรม 3D Multivision อันเป็นเอกลักษณ์ของเรา พร้อมอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายจุดติดตั้งหัววัดโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ 

 

Clinker ไซโลที่บรรจุวัตถุดิบมีลักษณะเป็นปูนก้อนที่มีความร้อน เป็นวัสดุของแข็งซึ่งให้การสะท้อนเสียงค่อนข้างดี ในขณะเติมปูนจะเสียงเสียงดัง และสะท้อนคลื่นเสียงของหัววัดได้มาก ทำให้การเลือกจุดติดตั้งที่เหมาะสมเป็นความท้าทายสูง ลูกค้าสามารถเคลื่อนย้ายจุดติดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำได้ในกรณีที่ต้องการติดตั้งหัววัดเพิ่ม หรือต้องการย้ายจุด และทางเรามีบริการวัดเทียบความแม่นยำและตรวจสอบสภาพของหัววัดและระบบ 3D หลังจากการเคลื่อนย้าย