ทราบกันดีว่ากลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (SCG) กลุ่มบริษัทชั้นนำในอาเซียน ด้วยความสามารถในการปรับตัวทางธุรกิจ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อพัฒนานวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชัน ตอบสนองความต้องการ ที่หลากหลายของลูกค้า ซึ่งเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว พร้อมรับมือวิกฤตต่าง ๆ ได้ทันท่วงที  เนื่องจาก SCG แก่งคอยในส่วนของ Surge Hopper ต้องการระบบวัดระดับที่ช่วยให้สามารถมองเห็นรูปร่างวัตถุดิบภายในไซโลเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนตัวของวัตถุดิบ
 
ความต้องการของลูกค้าคือ เครื่องมือวัดแบบไม่สัมผัส ตรวจวัดความสูง มองเห็นรูปร่างของวัตถุดิบภายในไซโลได้แบบ 3 มิติ เพื่อให้รู้รูปร่างแท้จริงของวัตถุดิบ ดังนั้นเครื่องมือวัดปริมาตร 3DLevel Scanner ที่ใช้เทคโนโยลีคลื่นเสียงความถี่ต่ำ แสดงผลไปยังหน้าจอ Workstation ใน CCR ด้วยกราฟิคแบบ 3 มิติจึงสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ดี เนื่องจากใช้เวลาประมวลผลข้อมูลไม่นานก็สามารถมองเห็นรูปร่างภายในไซโลได้ตามต้องการ 

ที่ผ่านมาอุปกรณ์วัดปริมาตร  3DLevel Scanner ช่วยทำให้กระบวนการวัดปริมาตรวัตถุดิบภายในไซโลนั้นง่ายและสะดวกขึ้นมาก และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบบริหารจัดการ 

การเข้าทดสอบค่า SNR (Signall Noise Ratio) นั้นเป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้ทราบถึงคุณภาพของการวัดสัญญาณรบกวนในสถานที่จริง แม้ว่าจะมีการคำนวณผ่านโปรแกรมไว้แล้วก็ตาม ซึ่งช่วยให้พวกเราและลูกค้าสามารถวางแผนรับมือแก้ไขปัญหาที่อาจะเกิดขึ้น และเสนอข้อตกลงร่วมกัน