ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบระดับสินค้าได้ทุกที่

J Vision® มอบประสบการณ์การบริหารจัดการระบบสินค้าคงคลังที่ยืดหยุ่น สามารถตรวจสอบระดับปริมาณของวัตถุดิบได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน ช่วยประหยัดเวลา ลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสื่อสารระหว่างพนักงาน หน้าจอแสดงผลสามารถรวบรวมข้อมูลจากหลายไซโลเข้าอยู่ในหน้าเดียว จัดเรียงข้อมูลของกลุ่มวัตถุดิบเดียวกันหรือต่างกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ และบันทึกรายงานตามเวลาที่ต้องการเก็บสถิติข้อมูลในการตรวจสอบบัญชีย้อนหลัง

 

 

J Vision® ระบบซอฟต์แวร์ที่รวบรวมข้อมูลจาก 3DLevel Scanner  หรือ เครื่องมือวัดต่างๆ ของ Binmaster  ได้จากหลายสถานที่ให้มาแสดงผลในที่เดียว แต่สามารถดูได้จากทุกที่ ทุกเวลา ช่วยให้การบริหารจัดการสินค้าคงคลังเป็นเรื่องง่าย ยืดหยุ่น พร้อมบันทึกข้อมูลเข้าระบบของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าแก่ธุรกิจ ลูกค้าและพนักงานสามารถใช้บริการระบบของเราได้ โดยไม่จำเป็นต้องรับการอบรมเรียนรู้เป็นพิเศษ

นโยบาย 

ลูกค้าทุกรายจะได้รับ JCare หลังจากการตรวจรับงานเสร็จสมบูรณ์ โดยไม่จำกัดเวลารับประกัน แต่สำหรับบริการรายปี JCare+ จะต่ออายุทุกปี
*การดูแลของ JCare หมายถึง (1) การสนับสนุนทางเทคนิคทางโทรศัพท์ (2) การสนับสนุนทางเทคนิคโดยรีโมตควบคุมระยะไกล

 

 

Service                      JVisions

      เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารสินค้าคงคลัง !   JVisions ช่วยให้มองเห็นการเติม การจ่าย สามารถตรวจสอบระดับของวัตถุดิบได้ทั้งแบบเรียลไทม์ และแบบย้อนหลัง  มีระบบบันทึกข้อมูลการวัดระดับของวัตถุดิบอย่างละเอียดแม่นยำ ทำให้คุณมีข้อมูลสินค้าคงคลังที่ถูกต้องและเข้าถึงได้ง่ายสําหรับการวางแผนการบริหารจัดการ ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลในการตรวจสอบย้อนหลังจะช่วยลดการวางแผนงานที่ผิดพลาด ขจัดความฟุ่มเฟือย ไม่เกิดความสูญเสีย
    โดย JVision มีฟังก์ชั่นกำหนดตั้งค่าการแจ้งเตือนระดับของวัตถุดิบเพื่อให้สามารถแจ้งได้ทันท่วงที ช่วยป้องกันการหยุดทํางานเนื่องจากปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ หรือการเติมจนล้นอันจะก่อให้เกิดความเสียหายมากมายมหาศาล